Cartelera


Capitán América: Civil War

Capitán América: Civil War 3D

Funciones: 4:30pm • 7:30pm • 10:20pm

Clasificación: “B”

Idioma: Doblada

Duración: 146 min

Ver Sinopsis

Capitán América: Civil War

Capitán América: Civil War

Funciones: 4:00pm • 7:00pm • 10:00pm

Clasificación: “B”

Idioma: Doblada

Duración: 146 min

Ver Sinopsis

El Libro de la Selva

El Libro de la Selva

Funciones: 3:50pm • 6:00pm • 8:10pm • 10:20pm

Clasificación: “A”

Idioma: Doblada

Duración: 104 min

Ver Sinopsis

El Cazador y La Reina del Hielo

Cazador y La Reina del Hielo

Funciones: 3:50pm • 6:00pm • 8:10pm • 10:20pm

Clasificación: “B”

Idioma: Doblada

Duración: 114 min

Ver Sinopsis

Batman Vs Superman

Batman Vs Superman

Funciones: 4:00pm

Clasificación: “B”

Idioma: Doblada

Duración: 151 min

Ver Sinopsis

Avenida Cloverfield 10

Avenida Cloverfield 10

Funciones: 7:00pm

Clasificación: “B”

Idioma: Doblada

Duración: 103 min

Ver Sinopsis

Mi Gran Boda Griega 2

Mi Gran Boda Griega 2

Funciones: 4:00pm • 6:00pm • 8:10 • 10:10pm

Clasificación: “B”

Idioma: Doblada

Duración: 94 min

Ver Sinopsis

Milagros del cielo

Milagros del cielo

Funciones: 4:00pm • 6:00pm • 8:10 • 10:10pm

Clasificación: “A”

Idioma: Doblada

Duración: 109 min

Ver Sinopsis

Carol

Carol

Funciones: 9:10pm

Clasificación: “B”

Idioma: Subtitulada

Duración: 118 min

Ver Sinopsis